Mae eich llyfrgell leol yma i chi

Y gaeaf hwn, mae gan eich llyfrgell leol lawer i'w gynnig. Dewch i dreulio amser yn ein mannau cynnes, croesawgar a chefnogol.

 • Ymlacio gyda llyfr
 • Mwynhau ychydig o amser tawel
 • Sgwrsio gyda ffrindiau
 • Darllen y papur newydd
 • Gwneud eich gwaith cartref
 • Chwarae gêm neu wneud jig-so

Mae diod cynnes a snac hefyd ar gael am ddim yn ystod yr amseroedd hyn:

 • Llyfrgell Abergele Dydd Mercher 3:30 - 6:30

 • Llyfrgell Cerrigydrudion Dydd Mawrth 2:00 - 4:30

 • Llyfrgell Bae Colwyn Dydd Mawrth 3:30 - 6:30

 • Llyfrgell Conwy Dydd Mawrth 3:30 - 6:30

 • Llyfrgell Bae Cinmel Dydd Mercher 2:00 - 5:30

 • Llyfrgell Llandudno Dydd Iau 3:30 - 6:30

 • Llyfrgell Llanfairfechan Dydd Gwener 10:45 - 12:45

 • Llyfrgell Llanrwst Dydd Mercher 3:30 - 6:30

 •  

 • Llyfrgell Penmaenmawr Dydd Mawrth 2:00 - 4:30

 • Llyfrgell Bae Penrhyn Dydd Iau 3:00 -5:30

Am fwy o wybodaeth am ein gweithgareddau, sy’n cynnwys Amser Stori, Ffrindiau Darllen a Darllen ar y Cyd ewch i -

www.llyfrgelloeddconwy.com

neu ffoniwch

01492 576139