GIG 111 Cymru

G            Mae Cymru yn wasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.

Er diogelwch cleifion, cofnodir pob galwad. Mae galwadau o linellau tir a ffonau symudol yn costio 2c y funud, bydd hyn yn ychwanegol at dâl mynediad y darparwyr ffôn.

Gallwch ffonio 111 os ydych yn teimlo'n sâl ac yn ansicr beth i'w wneud, neu i gael gwybodaeth iechyd am ystod eang o gyflyrau, triniaethau a gwasanaethau iechyd lleol. 

Ffoniwch y Tu Allan i Oriau

Gwefan GIG 111

Dim ond os yw'n argyfwng y dylech ymweld â'r adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Y Tu Allan i Oriau a Phroblemau Brys

Mewn argyfwng sy'n bygwth bywyd fel poen sydyn difrifol yn y frest, diffyg anadl difrifol, colli pŵer mewn calch, colli ymwybyddiaeth, neu ddeialu gwaedu difrifol 999.

Ffoniwch 999

Anafiadau Difrifol

For any injury that might need stitching/glue or involves a broken bone, you should attend the local minor injuries unit at:

Also in the event of poisoning or overdose then attend the local A&E