Isod gallwch ddysgu mwy am yr hyn y mae'r GIG yn ei wneud i helpu i wella iechyd a lles rhywiol y boblogaeth yng Nghymru.

Iechyd Rhywiol

Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ewch i'r wefan

gofynifi - Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Mae'n cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Ewch i'r wefan