Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd fel Strep A ymledol (iGAS).

Gallwch helpu i amddiffyn eich teulu drwy sicrhau bod eich plant ac oedolion cymwys eraill yn eich cartref yn cael brechlyn ffliw am ddim.

Gall pob plentyn o ddwy oed (oedran ar 31 Awst 2022) hyd at, ac yn cynnwys, blwyddyn ysgol 11, gael brechlyn ffliw am ddim a diogel.

Rhagor o wybodaeth