Gwybodaeth Deintyddol Brys

Os oes angen triniaeth ddeintyddol frys arnoch dros gyfnod y Pasg, dylech gysylltu â'ch deintydd eich hun yn ystod eu horiau agor.

GIG 111 Cymru

i gael cyngor a threfnu apwyntiad gyda'r clinigau gwasanaeth deintyddol brys os oes angen.

Byddwch yn ymwybodol bod clinigau deintyddol brys yn gweithredu system apwyntiadau yn unig.

Peidiwch â mynychu ein clinigau deintyddol brys heb apwyntiad, oherwydd ni fyddwch yn gallu cael eich trin.